Maingames Icon

Maingames Community

[ANNOUNCEMENT - MERGE SERVER]

News & Announcement

Admin
Posted: 16 Jan 2018 14:35Thân chào, Gộp server sẽ được bắt đầu từ ngày 06/02/2018 vào lúc 08:00 AM (GMT+7) - kết thúc , thông tin như sau:

Nhóm 1: S11 - S15
Nhóm 2: S16 - S20


Các Hiệp lưu ý: vui lòng đăng thoát khỏi game trong quá trình gộp server để tránh các tình huống xảy ra Cảm ơn và Happy gaming~


LUẬT GỘP SERVER NHƯ SAU:
1. Sau khi Gộp Server, người chơi vẫn đăng nhập vào server mình đang chơi hiện tại
2. Người chơi chơi ở các server khác nhau vẫn có thể đăng nhập vào server đó với thông tin nhân vật không đổi.


QUAN TRỌNG: ĐỂ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG KHI GỘP SERVER, NẾU TÀI KHOẢN NHÂN VẬT NÀO KHÔNG ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY, KHÔNG CÓ LỊCH SỬ NẠP VÀ LEVEL DƯỚI 30 SẼ BỊ XÓA. TÀI KHOẢN BỊ XÓA SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHỤC HỒI NÊN CÁC HIỆP VUI LÒNG LƯU Ý TRƯỚC KHI GỘP SERVER BẮT ĐẦU.


LƯU Ý:
1. Sử dụng hết vật phẩm quý ( Ngọc, EXP, mảnh thần khí) trước khi Bảo trì Gộp Server bắt đầu, nếu không sẽ bị mất
2. Mở và nhận hết mail trước khi Bảo trì Gộp server bắt đầu
3. Tình trạng nhân vật sẽ không thay đổi
4. Bảng xếp hạng sẽ được reset sau khi Gộp server
5. Thông tin Guild sẽ được gộp chung, bảng xếp hạng sẽ được reset
6. Tình trang và thành viên Guild sẽ không thay đổi
7. Xếp hạng đấu trường và giải thưởng sẽ được reset
8. Clb Anh hung sẽ bị gộp dựa trên server gần nhất mà không thay đổi các Rương đã được mở.
9. Hệ thống có thể sẽ thêm một tên sao chép vào tên nhân vật của bạn, chúng tôi sẽ gửi đền bù 200kc để bạn đổi lại tên nhân vật và tên guildĐỀN BÙ (chỉ đền bù cho tài khoản ở các server được Gộp)
‾ KIM CƯƠNG: 1888KC
‾ KIM CƯƠNG ĐỔI TÊN: 200KC
‾ RƯƠNG THẦN KHÍ ĐỎ: 1
‾ RƯƠNG THẦN KHÍ CAM: 10

Đền bù sẽ được gửi sau khi Bảo trì Gộp server kết thúc!

------------------------------------------- CẢM ƠN VÀ HAPPY GAMING--------------------------------------------------------

2 reply
Maingamers
Posted: 11 Sep 2018 04:53

Xin1 Come amin oi oi

Maingamers
Posted: 25 Apr 2019 20:36