Hotline: 021 40345234
EN | ID

Maingames Community

[NEWS] Maintenance Notice November 14th, 01.00 UTC+7

Admin
Posted: 13 Nov 2017 16:34Dear Maingames Valued Customers.
In order to improve our website, payment, and game stability, a System Maintenance will be held on November 14, 01:00 AM (UTC+7). During the maintenance, you will not be able to access the game, login to our website, and make any purchases. After the maintenance ends, we will post an announcement on our official facebook pages.

Official Facebook Pages:
Dress Up Diary
Crazy Gods
7 Paladins NA Server
7 Paladins US
Conquest 3 Kingdoms各位亲爱的玩家:

感谢大家对我们游戏的的支持!我们游戏将在11月14日(周二)1:00 (UTC+7)-结束,进行系统维护。届时大家将无法登陆游戏或充值。大家的意见可以通过客服、Facebook 等渠道反馈给我们。

【维护范围】:所有游戏
【维护时间】:11月14日1:00-结束"

请关注我们的Facebook粉丝页
作妖计THÔNG BÁO BẢO TRÌ

Thân chào,
Xin thông báo: Nhằm ổn định và cải thiện hệ thống bảo mật, Bảo trì hệ thống sẽ diễn ra vào ngày 14/11/2017 lúc 1:00 AM (GMT+7) và sẽ kéo dài khoảng 4 tiếng.

Lưu ý: Trong quá trình bảo trì, sẽ không thể đăng nhập hay thực hiện nạp gameMaingames team sẽ thông báo tới các bạn sớm nhất khi bảo trì kết thúc!Xin cảm ơn!

Truyền Kỳ hiệp sĩ

0 reply